شرکت پروفیل فولاد خلیج فارس فعال در زمینه تولید انواع لوله و پروفیل فولادی درز جوش توانسته، با استفاده از نیرو های مجرب و متخصص، زمینه کیفیت برتر محصولات خود را در جهت خود اتکائی ملی فراهم سازد. شرکت پروفیل فولاد خلیج فارس با پیاده‌ سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 دستیابی به رضایتمندی مشتریان، تلاش در راستای ارتقا وفاداری و کسب سهم بیشتر بازار را در راس کلیه فعالیت ها و تلاش های خود قرار داده و چارچوب اهداف کیفی کلان ذیل را بدین منظور ترسیم نموده است :
1) توجه به نیرو های انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه های شرکت در جهت افزایش مشارکت، خلاقیت و بهره وری
2) تلاش در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر طرف های ذینفع
3) تعهد به کاهش مصرف منابع، انرژی و آلودگی محیط زیست
4) بهبود مستمر فرآیند ها در راستای منافع شرکت
5) افزایش تولید، کیفیت و تنوع محصولات
 
لذا اینجانب ضمن اعلام تعهد به برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر در جهت تحقق اهداف فوق الذکر، از کلیه کارکنان خاستارم تا خط‌ مشی این شرکت را درک نموده و با یک دلی و همکاری مسئولانه به آن عمل نمایند.

مدیر عامل س
سعید رسالت نیا